Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego - termin składania zgłoszeń do 13 lutego 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami asystentem sędziego może być osoba, która:

 •     jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 •     jest nieskazitelnego charakteru,
 •     ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 •     ukończyła 24 lata.

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 •     wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 •     własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 •     oryginał lub urzędowo poświadczony  odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 •     oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowani o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 •     oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 •     aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 •     do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Uwaga
Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu.

Zgłoszenia kandydaci mogą przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 13 lutego 2018 r.  na adres: Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań, albo złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Termin drugiego etapu konkursu wyznaczony został na dzień  1 marca 2018 r.
Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 5 marca 2018 r.

Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych zwanych dalej danymi, jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu z siedzibą przy ul. Trójpole 21,61-693 Poznań. Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu  i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu przysługuje prawdo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania i uaktualniania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U z 2016 r. poz. 922).

Komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego ogłasza niniejszym listę osób zakwalifikowanych do konkursu na asystenta sędziego

 1. Małgorzata Skoniecka – Pawłowska
 2. Tomasz Rybski
 3. Karolina Downar
 4. Michał Adrian Michalski
 5. Bartosz Zieliński
 6. Rafał Kończal
 7. Maciej Skuczyński
 8. Karol Chapiński
 9. Szymon Piotr Rzepka
 10. Natalia Pawlak
 11. Anna Sobieraj
 12. Kinga Francuzik
 13. Roksana Drożdżyńska
 14. Agnieszka Seifert
 15. Bartłomiej Hamadyk
 16. Justyna Staszak
 17. Jakub Kraczkowski
 18. Tomasz Rzeczycki
 19. Eryk Lorych
 20. Małgorzata Kryślak
 21. Paweł Rafał Gawenda
 22. Anna Cykulska
 23. Andrzej Wlazły
 24. Agnieszka Solecka
 25. Patryk Kruszyna
 26. Martyna Orzeł-Seweryn
 27. Tomasz Stanisławski
 28. Paulina Coda-Górniak
 29. Iwona Dolata-Chojnicka
 30. Kamila Kurowska
 31. Daria Wąsicka
 32. Szymon Marszałek
 33. Adam Cyranik
 34. Katarzyna Abdullatif
 35. Maciej Kubacki
 36. Michał Rulc
 37. Magdalena Rogalla
 38. Jacek Rzepecki
 39. Przemysław Przybyła
 40. Wilczyńska  Sara Barbara

Termin II etapu konkursu wyznaczony został na dzień 1 marca 2018 r. i odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 3, w sali nr 1205 o godzinie 10.00

Informacja o wynikach II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 1 marca 2018 r.


Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu :

 1. Maciej Skuczyński
 2. Natalia Pawlak
 3. Magdalena Rogalla
 4. Eryk Lorych
 5. Patryk Kruszyna
 6. Tomasz Stanisławski
 7. Jakub Kraczkowski
 8. Adam Cyranik
 9. Karol Chapiński
 10. Bartłomiej Hamadyk
 11. Szymon Piotr Rzepka
 12. Andrzej Wlazły
 13. Agnieszka Solecka
 14. Bartosz Zieliński

Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się  5 marca 2017 r. od godziny  12.00
Niżej wymienieni kandydaci są proszeni o przybycie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – sekretariatu Prezesa – na następujące godziny:

Godz. 12:00

 1. Maciej Skuczyński
 2. Natalia Pawlak
 3. Magdalena Rogalla
 4. Eryk Lorych
 5. Patryk KruszynaGodz. 12:30

 1. Tomasz Stanisławski
 2. Jakub Kraczkowski
 3. Adam Cyranik
 4. Karol Chapiński
 5. Bartłomiej Hamadyk


Godz. 13:00

 1. Szymon Piotr Rzepka
 2. Andrzej Wlazły
 3. Agnieszka Solecka
 4. Bartosz Zieliński

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 5 marca 2018 r.


I.    Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia

 1. Eryk Lorych - 46 pkt

II.    Listę rezerwową tworzą niżej podane osoby, które uzyskały następującą liczbę punktów

 1. Patryk Kruszyna - 46 pkt
 2. Natalia Pawlak - 44 pkt
 3. Tomasz Stanisławski - 44 pkt
 4. Maciej Skuczyński - 43 pkt
 5. Jakub Kraczkowski - 42 pkt
 6. Magdalena Rogalla - 41 pkt
 7. Adam Cyranik - 40 pkt

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-03-06
Data publikacji:
2018-03-06
Opis zmiany:
Publikacja wyników konkursu
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Opis zmiany:
Publikacja wyników II etapu konkursu
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-20
Data publikacji:
2018-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-01-11
Data publikacji:
2018-01-11
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia