Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami asystentem sędziego może być osoba, która:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończyła 24 lata.

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że jest się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. aktualną fotografie zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zgłoszenia kandydaci mogą przesyłać w terminie do dnia 3 lutego 2017 r. na adres:

 • Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań
 • złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, pok. 17
 • przesłać na adres poczty elektronicznej: kadry@poznan.sa.qov.pl

Komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego ogłasza niniejszym listę osób zakwalifikowanych do konkursu na asystenta sędziego

 1. Ewa Kalinowska
 2. Marcin Talma
 3. Patryk Kruszyna
 4. Anna Gronowska-Janiak
 5. Karolina Konstancja Wdowczyk
 6. Stanisław Michalski
 7. Jakub Woźniak
 8. Dominika Szwyndrak
 9. Lech Remigiusz Staszczak
 10. Tomasz Rybski
 11. Jan Kubiak
 12. Katarzyna Maria Smułek
 13. Kamila Miron
 14. Iwona Dolata-Chojnicka
 15. Maciej Kubacki
 16. Jakub Kraczkowski
 17. Magdalena Borucka
 18. Katarzyna Dolata
 19. Martyna Orzeł-Seweryn
 20. Katarzyna Pawlińska
 21. Zuzanna Rywacka
 22. Kinga Mayer
 23. Izabela Polens
 24. Paulina Coda
 25. Agnieszka Maderak
 26. Martyna Kultys
 27. Marta Karolak-Sobczak
 28. Joanna Kołecka
 29. Maria Grzelska
 30. Joanna Sobkowiak-Torczyńska
 31. Hanna Wendowska
 32. Justyna Jesiołowska
 33. Tomasz Plenzler
 34. Marcin Kucharski
 35. Michał Rulc
 36. Monika Sałanowska
 37. Natalia Lesińska

Termin II etapu konkursu wyznaczony został na dzień 1 marca 2017 r. i odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 3, w sali nr 1205 o godzinie 10.00

Informacja o wynikach II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 1 marca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu :

 1. Patryk Kruszyna
 2. Karolina Konstancja Wdowczyk
 3. Jakub Woźniak
 4. Dominika Szwyndrak
 5. Kamila Miron
 6. Iwona Dolata-Chojnicka
 7. Maciej Kubacki
 8. Magdalena Borucka
 9. Katarzyna Pawlińska
 10. Agnieszka Maderak
 11. Martyna Kultys
 12. Hanna Wendowska
 13. Marcin Kucharski
 14. Monika Sałanowska

Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się 2 marca 2017 r. od godziny 14.00
Niżej wymienieni kandydaci są proszeni o przybycie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – sekretariatu Prezesa – na następujące godziny:

Godz. 14:00

 1. Patryk Kruszyna
 2. Karolina Konstancja Wdowczyk
 3. Jakub Woźniak
 4. Dominika Szwyndrak
 5. Kamila Miron
 6. Iwona Dolata-Chojnicka
 7. Maciej Kubacki

Godz. 15:30

 1. Magdalena Borucka
 2. Katarzyna Pawlińska
 3. Agnieszka Maderak
 4. Martyna Kultys
 5. Hanna Wendowska
 6. Marcin Kucharski
 7. Monika Sałanowska

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 2 marca 2017 r.

Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia :

 1. Kamila Miron - 50 pkt

Listę rezerwową tworzą niżej podane osoby, które uzyskały następującą liczbę punktów :

 1. Patryk Kruszyna - 49 pkt
 2. Magdalena Borucka - 49 pkt
 3. Iwona Dolata-Chojnicka - 39 pkt
 4. Martyna Kultys - 39 pkt
 5. Marcin Kucharski - 39 pkt
 6. Jakub Woźniak - 38 pkt
 7. Dominika Szwyndrak - 38 pkt
 8. Karolina Konstancja Wdowczyk - 37 pkt
 9. Maciej Kubacki - 37 pkt
 10. Katarzyna Pawlińska - 37 pkt
 11. Hanna Wendowska - 37 pkt
 12. Agnieszka Maderak - 33 pkt

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-05
Data publikacji:
2017-03-05
Opis zmiany:
ak
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-01
Data publikacji:
2017-03-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-10
Data publikacji:
2017-02-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-04
Data publikacji:
2017-01-04
Opis zmiany:
publikacja informacji