Sprawy interesujące i medialne

I Wydział Cywilny

 • 28 listopada 2017 r., godz. 10.20, s. 201, sygn. akt I ACa 617/17 sprawa z powództwa z S. S.A. w Paryżu, S. – S. S.p.A. w Rzymie przeciwko T. S.A. w Poznaniu, A. S.p.A. w Rzymie, P.U.T. I. sp. z o.o. w Zawierciu i P.B.D i M.sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace projektowe. Wyrokiem z dnia 2 lutego 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powodów;
   
 • 5 grudnia 2017 r., godz. 11.00, s. 201, sygn. akt I ACa 650/17 sprawa z powództwa E. S.A. z siedzibą w Poznaniu przeciwko R. Sp. z o.o. w Nowym Mieście nad Wartą o zapłatę 10.750.544 zł tytułem wynagrodzenia za dostarczona energię. Wyrokiem z dnia 10 lutego 2017 r. SO w Poznaniu oddalił powództwo;

 • 5 grudnia 2017 r., godz. 11.40, s. 201, sygn. akt I ACa 635/17 sprawa z powództwa Piotra B. przeciwko A. R. i M. R. w Warszawie o zapłatę 270.000 zł tytułem przyznanej dotacji. Wyrokiem z dnia 7 marca 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;

 • 7 grudnia 2017 r., godz. 9.40, s. 218, sygn. akt I ACa 434/17 sprawa z powództwa A. P. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez W. W., Dyrektora R. D. L. P. w Poznaniu i Prezydenta M. P. o wszczęcie postępowania regulacyjnego na podstawie art. 61 ust. 1 punkt 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie przywrócenia powódce własności nieruchomości. Wyrokiem z dnia 7 października 2016 r. SO w Poznaniu oddalił powództwo;

 • 13 grudnia 2017 r., godz. 10.20, s. 201, sygn. akt I ACa 671/17 sprawa z powództwa M. K. przeciwko E. C. spółce z o. o. w Poznaniu o zapłatę 80.702,15 zł tytułem odszkodowania za bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę. Wyrokiem z dnia 2 marca 2017 r. SO w Zielonej Górze oddalił powództwo;

 • 13 grudnia 2017 r., godz. 11.00, s. 218, sygn. akt I ACa 52/17 sprawa z powództwa W. K. i St. K. przeciwko Miastu K. o nakazanie złożenia oświadczenia woli. Wyrokiem z dnia 18 listopada 2016 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powodów;

 • 13 grudnia 2017 r., godz. 12.00, s. 218, sygn. akt I ACa 673/17 sprawa z powództwa E. K. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez G. D. D. K i A. w Warszawie o zapłatę 8.000.000 zł tytułem odszkodowania. Wyrokiem z dnia 7 marca 2017 r. SO w Zielonej Górze oddalił powództwo;

 • 13 grudnia 2017 r., godz. 14.00, s. 201, sygn. akt I ACa 497/17 sprawa z powództwa Z. J. i D. J. przeciwko PKP E. S.A. w Warszawie o przywrócenie do stanu zgodnego z prawem nieruchomości przez usunięcie dwóch napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia 15 kW. Wyrokiem z dnia  29 listopada 2016 r. SO w Zielonej Górze uwzględnił żądanie powodów;

 • 20 grudnia 2017 r., godz. 11.40, s. 218, sygn. akt I ACa 677/17 sprawa z powództwa P. G. K. i M. spółki z o. o. w Obornikach przeciwko Związkowi Międzygminnemu „G.O.A.P”. w Poznaniu o zapłatę 200.260,08 zł tytułem raty wynagrodzenia ryczałtowego. Wyrokiem z dnia 15 marca 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w całości żądanie powoda;

 • 20 grudnia 2017 r., godz. 12.20, s. 218, sygn. akt I ACa 718/17 sprawa z powództwa C. K.  „N.” sp. z o.o. w Pile przeciwko Powiatowi P. o zapłatę 87.207,80 zł tytułem zaniżonej wypłaty dotacji. Wyrokiem z dnia 23 lutego 2017 r. SO w Poznaniu z siedzibą w Pile oddalił powództwo;

II Wydział Karny

 • 28 listopada 2017 r. godz. 9.00 s .119, sygn. II AKa 188/17, sprawa P. I. oskarżonego o zabójstwo bezdomnego. Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego przestępstw i wymierzył mu karę łączną 15 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności; apelację złożyli obrońca oskarżonego i prokurator,

 • 30 listopada 2017 r. godz. 9.00 s. 119, sygn. II AKa 180/17, sprawa J. O. oskarżonego o śmiertelne pobicie. Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego przestępstwa i wymierzył mu karę 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności; apelację złożył obrońca oskarżonego

 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • 23 listopada 2017r., godz. 9.00, sala 320, sygn. akt III APa 23/17, sprawa z powództwa M.F. przeciwko „P.” S.A. w W. o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracownika poprzez umieszczanie obraźliwych wpisów na wewnętrznym forum internetowym pracodawcy i usunięcie skutków naruszenia; wyrok SO w Poznaniu  z 1 czerwca 2017 r. częściowo uwzględniający powództwo.
 • 30 listopada 2017r., godz. 9.15, sala 320, sygn. akt III AUa 2134/16, sprawa z odwołania „C.” sp. z o. o. w Z. przeciwko Z. U. S. Oddział w Z. G. o ustalenie istnienia ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy o pracę w przypadku wspólnika spółki z o.o. będącego członkiem jej zarządu; wyrok SO w Zielonej Górze z 7 lipca 2016r. oddalający odwołanie.


Rejestr zmian dla: Sprawy interesujące i medialne

Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-22
Data publikacji:
2017-11-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-07
Data publikacji:
2017-11-07
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-16
Data publikacji:
2017-10-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-13
Data publikacji:
2017-10-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Dorota Pewińska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-17
Data publikacji:
2017-08-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-03
Data publikacji:
2017-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-18
Data publikacji:
2017-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-10
Data publikacji:
2017-04-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-03
Data publikacji:
2017-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-02
Data publikacji:
2017-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-20
Data publikacji:
2017-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-17
Data publikacji:
2017-02-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-01
Data publikacji:
2017-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-16
Data publikacji:
2017-01-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-21
Data publikacji:
2016-12-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-15
Data publikacji:
2016-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-06
Data publikacji:
2016-12-06
Opis zmiany:
publikacja informacji