Sprawy interesujące i medialne

I Wydział Cywilny

 • 20 września 2017 r., godz. 9.00, s. 218, sygn. akt I ACa 741/17 sprawa z powództwa Samorządu W. W. w P. przeciwko JDJ B. sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 112.195,24 zł tytułem zobowiązań podatkowych. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2017 r. uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2015 r. i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania.
 • 21 września 2017 r., godz. 9.40, s. 218, sygn. akt I ACa 791/17 sprawa z powództwa Z.G, K.G., D.N., E.J., A.O., E.W., P.O, M.O., S.O., S.M. przeciwko Skarbowi Państwa-Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę odszkodowania w związku z wydaniem bezprawnych decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 25 maja 2017 r. uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 lutego 2016 r. i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania;
 • 27 września 2017 r., godz. 11.00, s. 218, sygn. akt I ACa 691/17 sprawa z powództwa MR H.S Spółki z o. o. w Poznaniu przeciwko BZ WBK SA we Wrocławiu o zapłatę 831.476,75 zł tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia, będącego następstwem jej pobrania od W. SA w Słupcy w realizacji umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie z tytułu odsetek nie przysługujących pozwanemu. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 7 marca 2017 r. uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 lipca 2015 r. i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania;
 • 3 października 2017 r., godz. 11.00, s. 218, sygn. akt I ACa 364/17 sprawa z powództwa K. Ś. Przeciwko Stowarzyszeniu „T.d. P.”  w Poznaniu o ochronę praw autorskich. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2016 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powódki;
 • 10 października 2017 r., godz. 9.40, s. 218, sygn. akt I ACa 434/17 sprawa z powództwa A.P. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez W. W., Dyrektora R.D.L.P. w Poznaniu  i Prezydenta M.P. o wszczęcie postępowania regulacyjnego na podstawie art. 61 ust. 1 punkt 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie przywrócenia powódce własności nieruchomości. Wyrokiem z dnia 7 października 2016 r. SO w Poznaniu oddalił powództwo;

II Wydział Karny

 • 19 września 2017 r. godz. 8.50 s. 119, sygn. akt II AKz 408/17, sprawa aresztowa A.R. oskarżonego o usiłowanie zabójstwa dwóch osób. Sąd Apelacyjny w postępowaniu odwoławczym przedłużył wobec oskarżonego tymczasowe aresztowania na okres kolejnych 3 miesięcy; zażalenie złożył podejrzany oraz jego obrońca;
 • 19 września 2017 r. godz. 9.00 s. 119, sygn. akt II AKa 134/17, sprawa A. R., oskarżonego o  usiłowanie zabójstwa dwóch osób. Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego przestępstw i wymierzył mu karę łączną 15 lat pozbawienia wolności, zasądził na rzecz pokrzywdzonych zadośćuczynienia w kwotach 20 tys. i 5 tys. złotych, a także zastrzegł, że będzie mógł się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 14 lat pozbawienia wolności; apelacje złożyli obrońcy oskarżonego;
 •  21 września 2017 r. godz. 9.00 s. 119 sygn. akt II AKa 133/17, sprawa M.M. oskarżonego o brutalne zgwałcenie i zabójstwo starszej kobiety. Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego przestępstwa i wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności; apelację złożył obrońca oskarżonego;
 • 26 września 2017 r. godz. 9.00 s. 119 sygn. akt II AKa 140/17, sprawa S. F. oskarżonego o zlecenie zabójstwa policjanta. Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego przestępstwa i wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności; apelacje złożyli obrońcy oskarżonego;
 • 4 października 2017 r. godz. 9.00 s. 119, sygn. akt II AKzw 1047/17, sprawa L. G. dotycząca  warunkowego przedterminowego zwolnienia; Sąd Okręgowy odmówił skazanemu udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary 4 lat pozbawienia wolności; zażalenie złożył skazany;
 • 4 października 2017 r. godz. 10.00 s. 119 sygn. akt II AKz 409/17, sprawa aresztowa J.B. podejrzanego o  oszustwo.  Sąd Okręgowy przedłużył tymczasowe aresztowania na okres kolejnych 3 miesięcy do dnia 24 listopada 2017 roku; zażalenie złożył podejrzany oraz jego obrońca

 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • 13 września 2017r., godz. 13.00, sala 320, sygn. akt III APa 18/17, sprawa z powództwa S. T. przeciwko Rafałowi S. o wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i diety. Wyrok SO w Poznaniu z 21 lutego 2017 r. oddalający powództwo.
 • 21 września 2017r., godz. 13.00, sala 320, sygn. akt III AUa 1747/16, sprawa z odwołania R. M. i B. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu o podleganie ubezpieczeniom społecznym na podstawie umowy o pracę na stanowisku „sprzedawcy terenowego”. Wyrok SO w Poznaniu z 2 czerwca 2016 roku oddalający odwołanie.
 • 27 września 2017r., godz. 10.40., sala 320, sygn. akt III AUa 1727/16, sprawa z odwołania M. P. od decyzji  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Poznaniu o  wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Wyrok SO w Poznaniu z 18 maja 2016 r. oddalający odwołanie.
 • 27 września 2017r., godz. 12.15. sala 320, sygn. akt III AUa 1730/16, sprawa z odwołania „K.” Sp. z o.o. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu o wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, ustaloną przez ZUS od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyrok SO w Poznaniu z 10 maja 2016r. zmieniający decyzję.


Rejestr zmian dla: Sprawy interesujące i medialne

Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Dorota Pewińska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-17
Data publikacji:
2017-08-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-03
Data publikacji:
2017-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-18
Data publikacji:
2017-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-10
Data publikacji:
2017-04-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-03
Data publikacji:
2017-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-02
Data publikacji:
2017-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-20
Data publikacji:
2017-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-17
Data publikacji:
2017-02-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-01
Data publikacji:
2017-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-16
Data publikacji:
2017-01-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-21
Data publikacji:
2016-12-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-15
Data publikacji:
2016-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-06
Data publikacji:
2016-12-06
Opis zmiany:
publikacja informacji