Sprawy interesujące i medialne

I Wydział Cywilny 

 • 13 lutego 2018 r., godz. 13.15, s. 218, sygn. akt I ACa 617/17 sprawa z powództwa z S.  S.A. w Paryżu, S. – S. S.p.A. w Rzymie przeciwko T. S.A. w Poznaniu, A. S.p.A. w Rzymie, Przedsiębiorstwu U. T. I. sp. z o.o. w Z. i Przedsiębiorstwu B. D. i M. sp. z o.o. w M.M. o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace projektowe. Wyrokiem z dnia 2 lutego 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powodów;

II Wydział Karny

 • 15 lutego 2018 r. godz. 10.30, s. 119 sygn. akt II AKa 12/18, sprawa K. T. oskarżonego o  spowodowanie śmierci brata, Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego przestępstwa i skazał go na karę 6 lat pozbawienia wolności. Apelacje złożyli obrońca oskarżonego i prokurator
 • 15 lutego 2018 r. godz. 11.45, s. 119 sygn. akt II AKa 10/18, sprawa K.O. oskarżonego o gwałt oraz usiłowanie, rozbój na małoletnich z domu dziecka. Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego przestępstw i wymierzył mu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzekł o konieczności przymusowego leczenia oskarżonego. Apelację wniósł obrońca oskarżonego;
 • 28 lutego 2018 r. godz. 9.30 s. 119 sygn. akt II AKa 12/18, sprawa W. P. oskarżonego o zabójstwo matki. Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego i skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Apelację złożył obrońca oskarżonego
 • 28 lutego 2018 r. godz. 11.30 s. 119 sygn. akt II A Ka 9/18  sprawa oskarżonych o oszustwo A.P. i M.P.Ż. Sąd Okręgowy uniewinnił oskarżonych od stawianych zarzutów. Apelacje złożyli prokurator oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • 14 lutego 2018r., godz. 9.15, sala 320, sygn. akt III AUa 2467/16, sprawa z odwołania „R.” Sp. z o.o. w Z. przeciwko  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę na stanowisku prezesa zarządu. Wyrok SO w Zielonej Górze z 9 września 2016r. oddalający odwołanie.
 • 21 lutego 2018r., godz. 13.30, sala 320, sygn. akt III AUa 1706/16, sprawa z odwołania „P.” Sp. z o.o. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wyrok SO w Poznaniu z 10 lutego 2016r. zmieniający decyzję.
 • 22 lutego 2018r., godz. 12.15, sala 320, sygn. akt III AUa 2488/16, sprawa z odwołania „M.” Sp. z o.o. z w G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu o podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika administracyjnego. Wyrok SO w Poznaniu z 18 sierpnia 2016 r. oddalający odwołanie.
 • 28 lutego 2018r., godz. 9.30, sygn. akt III AUa 2504/16, sprawa z odwołania „E.” sp. z o.o. spółka komandytowa w P.  przeciwko  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Poznaniu o uwzględnienie w podstawie wymiaru składek przychodu wypłaconego pracownikowi na podstawie dokumentów „polecenia wyjazdów służbowych" oraz przychodu określonego jako „ryczałt za komputer". Wyrok SO w Poznaniu z 20 września 2016 roku oddalający odwołanie.
 • 1 marca 2018r., godz. 9.45, sygn. akt III AUa 2512/16, sprawa z odwołania P.H.U. „K.” w Z. przeciwko  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze o  podleganie ubezpieczeniom społecznym przez osobę współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność u płatnika składek. Wyrok SO w Zielonej Górze z 3 października 2016r. oddalający odwołanie.
 • 6 marca 2018r., godz. 10.30. sala 320, sygn. akt III AUa 2536/16, sprawa z odwołania „E.” Sp. z o.o. z w K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w Gdańsku o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wyrok SO w Poznaniu z 7 października 2016 roku zmieniający decyzję.
 • 8 marca 2018r., godz. 9.30, sala 320, sygn. akt III APa 26/17, sprawa z powództwa E. E. przeciwko „C.” Sp. z o.o. w O. o odszkodowanie za wypowiedzenie terminowej umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę oraz uzupełniające odszkodowanie na podstawie art. 300 k.p. w zw. z art. 481 k.c. Wyrok SO w Poznaniu z 22 czerwca 2017 r. oddalający powództwo.
 • 21 marca 2018r., godz. 10.00, sala 320, sygn. akt III AUa 35/17, sprawa z odwołania „E.” w „Ż.” przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze o ustalenie nieistnienia ubezpieczenia społecznego. Wyrok SO w Zielonej Górze z 17 listopada 2016 r.  oddalający odwołanie.
 • 28  marca 2018r., godz. 11.45, sala 320, sygn.. akt III AUa 87/17, sprawa z odwołania P. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu o prawo do renty uczniowskiej. Wyrok SO w Poznaniu z 10 listopada 2016 r. oddalający odwołanie.


Rejestr zmian dla: Sprawy interesujące i medialne

Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-01
Data publikacji:
2018-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-01-12
Data publikacji:
2018-01-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-12-06
Data publikacji:
2017-12-06
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-22
Data publikacji:
2017-11-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-07
Data publikacji:
2017-11-07
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-16
Data publikacji:
2017-10-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-13
Data publikacji:
2017-10-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Dorota Pewińska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-17
Data publikacji:
2017-08-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-03
Data publikacji:
2017-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-18
Data publikacji:
2017-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-10
Data publikacji:
2017-04-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-03
Data publikacji:
2017-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-02
Data publikacji:
2017-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-20
Data publikacji:
2017-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-17
Data publikacji:
2017-02-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-01
Data publikacji:
2017-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-16
Data publikacji:
2017-01-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-21
Data publikacji:
2016-12-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-15
Data publikacji:
2016-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-06
Data publikacji:
2016-12-06
Opis zmiany:
publikacja informacji