2016

Artykuły

  • Przetarg nieograniczony ZP-373-01/16

    Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Budowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. St. Hejmowskiego 3” polegające na budowie budynku wraz z wyposażeniem w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy.

    Czytajwięcejo:
  • Przetarg nieograniczony ZP-373-02/16

    Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem inwestycyjnym pod nazwą „Budowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. St. Hejmowskiego 3” polegającym na budowie budynku wraz z wyposażeniem w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy.

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: 2016