Aktualności

Artykuły

 • 4 Kongres nauk sądowych

  W dniu 29 czerwca 2019 r. w Warszawie odbędzie się 4 Kongres Nauk Sądowych o tematyce „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”

  Czytajwięcejo:
 • Ustanowienie dnia wolnego

  Na podstawie art.22 §1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019.52 t.j.), w związku z §40.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015. 2316 z zm.), Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zarządzeniem nr 5/2019/OA z 22.02.2019 zarządził dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 18 maja 2019 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

  Czytajwięcejo:
 • Porady prawne w związku z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

  W związku z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw i w ramach obchodów "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu , ul. Trójpole 21, sala 419 (IV piętro) w dniach od 19 do 22 lutego 2019 r. będą udzielane porady prawne przez asystentów sędziego na dyżurach.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikacja elektroniczna w zamówieniach publicznych

  INFORMACJA WS. KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ZMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W SĄDZIE APELACYJNYM W POZNANIU

  UWAGA! Do 31 grudnia 2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp prowadzone są w systemie elektronicznym.

  Od 01 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będą w systemie elektronicznym.

  Czytajwięcejo: