Aktualności

Artykuły

 • Przetarg nieograniczony ZP-373-16/2018

  Szkolenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i Sądów Okręgowych w apelacji poznańskiej

  Czytajwięcejo:
 • Wolne stanowisko sędziowskie

  W Monitorze Polskim z dnia 10 sierpnia 2018 roku pod pozycją nr. 762 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2018 roku o jednym wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Konferencja "Ośrodki Kuratorskie to szansa na przyszłość"

  W dniu 24 kwietnia 2018 roku w siedzbie Sądu Okręgowego w Poznaniu odbyła się, zorganizowana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Konferencja nt. "Ośrodki Kuratorskie to szansa na przyszłość".  W Konferencji udział wzięli: prezesi oraz dyrektorzy sądów apelacji poznańskiej, sędziowie orzekający w sprawach rodzinnych oraz kuratorzy zawodowi.

  Czytajwięcejo:
 • Papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

  Zgodnie z treścią paragrafu 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2016 r. poz. 408) tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 r. Po tym terminie wychodzą z użycia i :

  - nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;

  - nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;

  - dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne ( wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

  Czytajwięcejo: