Aktualności

Artykuły

 • Wmurowania kamienia węgielnego

  W poniedziałek 24 kwietnia, w obecności podsekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości Łukasza Piebiaka odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

  Czytajwięcejo:
 • Prowadzenia korespondencji elektronicznej z sądem

  W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów: Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.poz.1311) oraz Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ...

  Czytajwięcejo:
 • Wolne stanowisko sędziowskie

  W Monitorze Polskim z dnia 19 sierpnia 2016 roku pod pozycją nr 802 zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2016 roku o jednym wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Etat przewidziany jest na rzecz pionu cywilnego.

  Czytajwięcejo:
 • Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

  Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województw w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

  Czytajwięcejo: