Dzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

W dniu 15 marca 2019r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2 odbył się „Dzień Edukacji Prawnej” w ramach ogólnopolskiego projektu.

Organizatorem spotkania był Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu – SSO Krzysztof Lewandowski oraz Koordynator ds. edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu – SSO Hanna Flisikowska.

Celem projektu była promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania tematyką prawa, a także przybliżenie sądu jako instytucji wymiaru sprawiedliwości, w szczególności wśród młodzieży. W przeprowadzonym przez tutejszy sąd przedsięwzięciu udział wzięło kilkuset uczniów oraz zaproszeni przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Wydziału Prewencji oraz Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Okręgowego w Poznaniu.   

W trakcie całodniowego spotkania uczestnicy mieli dostęp do różnych wariantów wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego prawa stosowanego w praktyce wymiaru sprawiedliwości.  

W zakresie wiedzy organizacyjnej mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami korzystania w sądzie z poszczególnych komórek takich jak: Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesanta wraz z czytelnią akt, Krajowy Rejestr Karny, jak również przebiegiem rozprawy i protokołem elektronicznym – spotkanie prowadziła Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu - Hanna Flisikowska.

Lekcje prawa na temat współczesnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży oraz działań profilaktycznych prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego oraz odpowiedzialności prawnej osób nieletnich przeprowadzili dla uczestników eksperci z Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Panią Kurator Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. 

Dodatkowo organizatorzy Dnia Edukacji Prawnej zorganizowali stoliki edukacyjne, przy których młodzież mogła uzyskać różnorodne informacje praktyczne. Przy stoliku Policji, były to przykładowo informacje w tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa, przy innych stolikach dyżurowali przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Okręgowego w Poznaniu, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, Poznańskiego Centrum Mediacji oraz wolontariusze Fundacji Santander Bank Polska informujący o zasadach pierwszej pomocy.

Innowacyjnymi atrakcjami były również pokaz mediacji rówieśniczej, rozprawa symulowana dotycząca naruszenia dóbr osobistych ucznia w Internecie prowadzona przez Sędziego Sądu Rejonowego w Szamotułach – Kajetana Kosterkiewicza, jak również spektakl profilaktyczno – edukacyjny pod tytułem „Sekret”, reżyserowany przez Grzegorza Jacha - twórcę programu „Profilaktyka a Ty”, w wykonaniu grupy młodzieży i nauczycieli ze szkół szamotulskich prowadzonych przez kuratorów – Kierownika II ZKSS Agnieszkę Nowaczyk. 

W załączeniu szczegółowy program przedsięwzięcia.

Rejestr zmian dla: Dzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu