Edukacja Prawna: rok szkolny 2018/2019

Uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 na obszarze apelacji poznańskiej kontynuowany będzie program edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych na obszarze apelacji poznańskiej. W tym celu nawiązana została przez sądy apelacji poznańskiej  instytucjonalna współpracy ze szkołami. Strona ta będzie służyć jako miejsce informujące o przebiegu programu oraz promujące to przedsięwzięcie. Informacje szczegółowe przekażą koordynatorzy ds. edukacji prawnej ustanowieni w poszczególnych sądach apelacji poznańskiej.

Założeniem jest, aby w ramach każdych zajęć pojawiło się w jakimś zakresie zagadnienie niezawisłości sędziowskiej oraz roli mediacji. Podsumowanie przedsięwzięcia nastąpi po zakończeniu roku szkolnego.

W tym roku szkolnym 15 marca 2019 r. pod kierownictwem Pani Sędzi Hanny Flisikowskiej zorganizowany zostanie Dzień Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Przebieg zdarzenia zostanie opisany w niniejszej zakładce.

 SSA Krzysztof Józefowicz

 

SO Poznań

SR Szamotuły

Rejestr zmian dla: Edukacja Prawna: rok szkolny 2018/2019