Elektroniczna Skrzynka Podawcza e-PUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest dostępnym publicznie środkiem komunikacji elektronicznej służący do wnoszenia pism w formie elektronicznej do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci Internet. Sąd Apelacyjny w Poznaniu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawcza na platformie ePUAP - aby z niej skorzystać kliknij w poniższy odnośnik:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Warunki wnoszenia pism do Sądu Apelacyjnego przy wykorzystaniu ESP

 • Konieczność posiadania konta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP – założenie konta jest bezpłatne.
 • Pisma wnoszone drogą elektroniczną sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów opublikowanych na platformie ePUAP.
 • Wnoszone do Sądu pisma muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5MB (3.5MB dla pojedynczej wiadomości).
 • Załączniki dodawane do wnosznych pism muszą być zapisane w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180 t.j.) to jest:
  • doc - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
  • docx - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
  • gif - grafika rastrowa
  • jpg (.jpeg) - grafika rastrowa
  • ods - arkusz kalkulacyjny
  • odt - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
  • pdf - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
  • png - grafika rastrowa
  • rtf - sformatowany tekst
  • svg - grafika wektorowa
  • tif (.tiff) - grafika rastrowa
  • txt - niesformatowany tekst
  • xls - arkusz kalkulacyjny
  • xlsx - arkusz kalkulacyjny
  • xml - sformatowany tekst
 • W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:
  • Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.poz.1311)
  • Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.poz.1358),

których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczeło prace nad systemem, który zostanie wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na platformie ePUAP nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przytoczonych powyżej przepisach.

Rejestr zmian dla: Elektroniczna Skrzynka Podawcza e-PUAP

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-12
Data publikacji:
2016-12-12
Opis zmiany:
publikacja informacji