Elektroniczna Skrzynka Podawcza e-PUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest dostępnym publicznie środkiem komunikacji elektronicznej służący do wnoszenia pism w formie elektronicznej do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci Internet. Sąd Apelacyjny w Poznaniu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawcza na platformie ePUAP - aby z niej skorzystać kliknij w poniższy odnośnik:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Warunki wnoszenia pism do Sądu Apelacyjnego przy wykorzystaniu ESP

 • Konieczność posiadania konta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP – założenie konta jest bezpłatne.
 • Pisma wnoszone drogą elektroniczną sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów opublikowanych na platformie ePUAP.
 • Wnoszone do Sądu pisma muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5MB (3.5MB dla pojedynczej wiadomości).
 • Załączniki dodawane do wnosznych pism muszą być zapisane w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180 t.j.) to jest:
  • doc - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
  • docx - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
  • gif - grafika rastrowa
  • jpg (.jpeg) - grafika rastrowa
  • ods - arkusz kalkulacyjny
  • odt - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
  • pdf - sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką
  • png - grafika rastrowa
  • rtf - sformatowany tekst
  • svg - grafika wektorowa
  • tif (.tiff) - grafika rastrowa
  • txt - niesformatowany tekst
  • xls - arkusz kalkulacyjny
  • xlsx - arkusz kalkulacyjny
  • xml - sformatowany tekst

Rejestr zmian dla: Elektroniczna Skrzynka Podawcza e-PUAP

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-12
Data publikacji:
2016-12-12
Opis zmiany:
publikacja informacji