Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198).

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej: /format DOCX - 17kB/

Wypełniony wniosek można złożyć:

  • w Biurze Podawczym Sądu
  • faksem na nr (61) 822-64-20
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@poznan.sa.gov.pl
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej 
  • pocztą tradycyjną na adres: Prezes Sądu Apelacyjnego, ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-07-31
Data publikacji:
2019-07-31
Opis zmiany:
aktualizacja wniosku o udost. informacji publ.
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2011-06-11
Data publikacji:
2011-06-11
Opis zmiany:
publikacja informacji