Oddziały i Sekcje

Oddział Administracyjny

Do zakresu jego działalności należą sprawy organizacyjne Sądu, prowadzenie sekretariatu Prezesa i Wiceprezesa, nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych, sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Apelacyjnego, prowadzenie biura podawczego i biblioteki, nadzór nad pracą archiwum zakładowego, sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych z zakresu działania Sądu Apelacyjnego i notariuszy.

Kierownikiem Oddziału jest Pani Katarzyna Głowacka.

 • pok. 109
 • tel. (61) 827-45-08
 • faks (61) 827-12-33
 • e-mail: administracja@poznan.sa.gov.pl
 • oddział pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30

Oddział Kadr

Do zakresu jego działalności należą sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu Apelacyjnego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów, prowadzenie spraw etatowych i osobowych aplikantów w obszarze apelacji, sprawy dyscyplinarne, nadzór nad podziałem i wykorzystaniem etatów w jednostkach podległych.

Kierownikiem Oddziału jest Pani Alicja Hamrol.

 • pok. 16
 • tel. (61) 827-45-11
 • faks (61) 827-12-34
 • e-mail: kadry@poznan.sa.gov.pl
 • oddział pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30

Oddział Finansowy

Do zakresu jego działalności należą sprawy z zakresu budżetu, planów finansowych, sprawozdawczości finansowej, również w zakresie dot. sądów podległych, księgowości i spraw kasowych związanych z bieżącą działalnością Sądu, prowadzenie czynności kontrolnych dot. działalności finansowej, gospodarczej i administracyjnej podległych sądów.

Kierownikiem Oddziału jest Pani Monika Rochecka.

 • pok. 5
 • tel. (61) 827-12-11
 • faks (61) 827-45-96
 • e-mail: m.rochecka@poznan.sa.gov.pl
 • oddział pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30

Głównym Księgowym jest Pani Violetta Supeło-Dolata

 • pok. 3
 • tel. (61) 827-45-97
 • e-mail: v.supelodolata@poznan.sa.gov.pl

Oddział Kontroli

Do zakresu jego działalności należy przeprowadzanie kontroli przestrzegania na obszarze apelacji zasad gospodarki finansowej, w tym nad gospodarowaniem mieniem skarbu Państwa oraz dyscypliny finansów publicznych.

Kierownikiem Oddziału  jest Pani Lidia Eder.

 • pok. 2a (Poznań, ul.Piaskowa 4/5)
 • tel. (61) 827-12-38
 • e-mail: ozk@poznan.sa.gov.pl
 • oddział pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30

Oddział Gospodarczy

Do zakresu jego działalności należą sprawy zaopatrzenia Sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu, administrowanie nieruchomościami Sądu ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o ich estetyczny wygląd i remonty bieżące, sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi, sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie powielarni oraz zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa siedziby Sądu.

Kierownikiem Oddziału jest Pan Grzegorz Siebert.

 • pok. 400
 • tel. (61) 827-12-12
 • faks (61) 827-45-82
 • e-mail: gospodarczy@poznan.sa.gov.pl
 • oddział pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30

W strukturze Oddziału Gospodarczego funkcjonuje Sekcja ds. zamówień publicznych

Kierownikiem Sekcji jest Pani Dorota Pewińska

 • pok. 400
 • tel. (61) 827-45-55
 • faks (61) 827-45-82
 • email: przetargi2@poznan.sa.gov.pl

I Oddział Informatyczny

Do zakresu jego działania należą sprawy związane z informatyzacją Sądu Apelacyjnego, koordynacja oraz realizacja zadań wynikających ze strategii informatyzacji resortu sprawiedliwości,  w tym realizacja zadań centralnych, współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie informatyzacji, eksploatacja systemów teleinformatycznych wdrożonych w sądzie, realizacja zadań związanych z eksploatacją infrastruktury teleinformatycznej, w tym sieci telekomunikacyjnych, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych sądu.

Kierownikiem Oddziału jest Pan Romuald Graczyk.

 • pok. 017
 • tel. (61) 827-45-44
 • e-mail: oi@poznan.sa.gov.pl
 • oddział pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30

II Oddział Informatyczny

Do zakresu jego działania należy I linia wsparcia użytkowników systemów informatycznych e-protokół dla sądów powszechnych, transkrypcja zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych dla sądów powszechnych apelacji poznańskiej oraz realizacja i nadzór przedsięwzięć informatycznych obejmujących sądy apelacji poznańskie.

Kierownikiem Oddziału jest Pan Marcin Piotrowicz

 • pok. 016
 • tel. (61) 827-12-44
 • e-mail: 2oi@poznan.sa.gov.pl
 • oddział pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30

Oddział Inwestycji i Remontów

Realizuje zadania inwestycyjne i remontowe Sądu Apelacyjnego oraz sądów rejonowych działających na obszarze apelacji poznańskiej, w których powołano dyrektora sądu.

Kierownikiem Oddziału jest Pani Beata Rossa

 • pok. 302A
 • tel. (61) 827-12-24
 • faks (61) 827-12-35
 • e-mail: inwestycje@poznan.sa.gov.pl
 • oddział pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Rejestr zmian dla: Oddziały i Sekcje

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-07-31
Data publikacji:
2019-07-31
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-05-06
Data publikacji:
2019-05-06
Opis zmiany:
aktualizacja danych w zakresie II Oddziału Informatycznego
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-07-11
Data publikacji:
2018-07-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-09-25
Data publikacji:
2017-09-25
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-02
Data publikacji:
2017-01-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych nr telefonicznych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-11
Data publikacji:
2016-12-11
Opis zmiany:
publikacja informacji