Sprawy interesujące i medialne

I Wydział Cywilny

 • 10 kwietnia 2019 r., godz. 11.40, s. 201, sygn. akt I ACa 551/18 sprawa z powództwa J. K przeciwko P. R. – R. R. w P. „R.P.” SA w P. o ochronę praw autorskich oraz o zapłatę.   Wyrokiem z dnia 27 marca 2018 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;
 • 17 kwietnia 2019 r., godz. 10.20, s. 201, sygn. akt I AGa 262/18 sprawa z powództwa M. S. sp. z o.o. w P. przeciwko M. S. o zakazanie, nakazanie oraz o zapłatę. Sprawa dotyczy działań pozwanego stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji i bezprawnego naruszenia  prawa ochronnego do wyłącznego używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym - Wyrokiem z dnia 26 lutego 2018 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda.         r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;
 • 24 kwietnia 2019 r., godz. 10.20, s. 201, sygn. akt I ACa 605/18 sprawa z powództwa Miasta P. przeciwko R. Ch. o zapłatę kwoty 278.087,04 zł z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Wyrokiem z dnia 20 lutego 2018 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;
 • 8 maja 2019 r., godz. 11.00, s. 201, sygn. akt I ACa 656/18 sprawa z powództwa R.A  przeciwko E. TV S.A. w W. T. SA w W. o ochronę praw autorskich (sprawa dotyczy odszkodowania i zadośćuczynienia za korzystanie z utworu audiowizualnego oraz zakazania jego emisji). Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2018 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądania powoda;
 • 8 maja 2019 r., godz. 11.50, s. 201, sygn. akt I ACa 169/19 sprawa z powództwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ś. W. w K. W. przeciwko 1) K. O. W. R. Oddział Terenowy w Poznaniu, 2) Skarbowi Państwa – D.R.D.L.P. w P., Staroście K. i Wojewodzie W. - zastępowanemu przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, 3) Gminie K. W. o ukształtowanie prawa bądź zapłatę 20.000.000 zł. Wyrokiem z dnia 5 października 2018 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powódki;
 • 8 maja 2019 r., godz. 12.20, s. 201, sygn. akt I ACa 200/19 sprawa z powództwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. świętego M. A. w K. przeciwko K.O.W.R Oddział Terenowy w Poznaniu; Skarbowi Państwa – D.R.L.P. w Poznaniu, Staroście R. i Wojewodzie W. o przywrócenie własności nieruchomości, ewentualnie o przyznanie nieruchomości zamiennej, ewentualnie o odszkodowanie w wysokości 5.141.005 zł. Wyrokiem z dnia 23 października 2018 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powódki;
 • 22 maja 2019 r., godz. 12.20, s. 201, sygn. akt I ACa 549/18 sprawa z powództwa Miasta P. przeciwko S.M. O.M. w P. o zapłatę kwoty 4.483.037,53 zł tytułem nieuiszczonych opłat za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w latach 2013 – 2015. Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił powództwo;II Wydział Karny

 • 11 kwietnia 2019 r godz. 10.30 s. 119 sygn. akt II AKa 23/19 sprawa M. B. oskarżonego o napaść z nożem na kuriera. S.O. w Koninie skazał oskarżonego na karę 4 lat pozbawienia wolności.  Apelacja obrońcy oskarżonego.

 • 16 kwietnia 2019 r. godz. 11.45, s. 119 sygn. akt II AKp 178/19 – sprawa S. S. oskarżonego o wyłudzenia w polskich spółkach na 24 mln zł na podstawie fałszywych wyroków; zażalenie obrońcy oskarżonego na postanowienie SA w Poznaniu z dnia 7 marca 2019 r., sygn. II AKp 17/19, przedłużające tymczasowego aresztowania do dnia  7 czerwca 2019r.
 • 16 kwietnia 2019 r. godz. 12.00 s .119 sygn. akt AKo 33/19 wniosek E.F. skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo o ułaskawienie.
 • 16 kwietnia 2019 r. godz. 12.45 s. 119 sygn. akt II AKz 182/19 – sprawa A.M. oskarżonego o zabójstwo ochroniarza z lokalu „Sami Swoi”; zażalenie obrońcy oskarżonego na postanowienie S.A. w Poznaniu z dnia 25 marca 2019 r. o sygn. II AKp 23/19, w przedmiocie przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania do dnia 24 czerwca 2019 r.
 • 18 kwietnia 2019 r. godz. 9. 00, s. 119 sygn. akt II AKa 14/19 – sprawa gangu złodziei samochodów, którzy dopuścili się kradzieży 150 samochodów o wartości niemal 5 mln zł. SO w Zielonej Górze skazał ich na kary pozbawienia wolności: E. Sz. 8 lat, P.K. 5 lat przy nadzwyczajnym złagodzeniu wykonanie kary zawieszono na 10 lat próby,  M.P. 6 lat i 6 miesięcy, D. M. 5 lat i 5 miesięcy, K. W. 2 lat  z warunkowym zawieszeniem wykonania, K.G. 3 lata, P. Sz. 2 lata z warunkowym zawieszeniem wykonania, P. Sz. 2 lata z warunkowym zawieszeniem wykonania, J. Sz. 2 lata z warunkowym zawieszeniem wykonania, P. K. 2 lata i 6 miesięcy, Z. M. 1 rok i 9 miesięcy z warunkowym zawieszeniem wykonania, Z. Ż. 4 lata i 6 miesięcy, S. Ż. 1 rok i 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem wykonania, K. M. 2 lata z warunkowym zawieszeniem wykonania, W. W. 2 lata i 3 miesiące, S. B. 5 lat, Ł. S. 5 lat i 2 miesiące, R. T. 1 rok i 2 miesiące z warunkowym zawieszeniem wykonania, A. S. 1 rok i 2 miesiące z warunkowym zawieszeniem wykonania, R. B. ! rok i 9 miesięcy z warunkowym zawieszeniem wykonania. K. B został uniewinniony od zarzuconych czynów. Apelacje wnieśli obrońcy oskarżonych.

 • 24 kwietnia 2019 r. godz. 10. 00 s. 119, sygn. akt II AKa 30/19 sprawa D. S., K. W. oskarżonych o brutalne zabójstwo. SO w  Zielonej Górze skazał ich na kary po 25 lat pozbawienia wolności oraz A. G. oskarżonego o niezawiadomienie o przestępstwie. SO skazał go na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania. Apelację wnieśli prokurator i obrońcy oskarżonych.

 • 24 kwietnia 2019 r., godz. 13, s. 119, sygn. akt II AKa 236/18 sprawa D. M. oskarżonego o działanie na szkodę spółki S.P. w Cz. SO w Poznaniu skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności, karę grzywny i naprawienie szkody w kwocie 7 237 212, 50 zł. Apelacje złożyli prokurator i obrońca oskarżonego.

 • 25 kwietnia 2019 r., godz. 9, s. 119, sygn. akt  II AKa 255/18 sprawa K. B., P. J. oskarżonych o narażenie banku (P. B.) na wielomilionowe straty przez udzielanie kredytów niewiarygodnym podmiotom czym spowodowali szkodę w kwocie  15.920.645,71 zł. SO w Poznaniu skazał ich na kary pozbawienia wolności kolejno 2 lata i 8 miesięcy oraz 2 lata i 4 miesiące. Apelacje wnieśli obrońcy oskarżonych.

 • Sprawy aresztowe dotyczące postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie wyłudzenia na przełomie 2017/2018 r. pożyczek ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 68 milionów zł. SO w Poznaniu przedłużył okres tymczasowego aresztowania do 28 maja 2019 r.
  II AKz 120/19 – P. S. - posiedzenie 3 kwietnia 2019 r., godz. 12, s. 119,
  II AKz 137/19 – D. O. – posiedzenie 3 kwietnia 2019 r., godz. 12, s. 119,
  II AKz 123/19 – K. G.– posiedzenia 9 kwietnia 2019 r., godz. 10, s. 119
  II AKz 132/19 – M. D. – posiedzenie 9 kwietnia 2019 r., godz. 12, s. 119
  II AKz 138/19 – M. T. – posiedzenie 12 kwietnia 2019 r., godz. 14, s. 119
  3 kwietnia 2019 r., godz. 12, s. 119, sygn. akt  II AKz 155/19 (K. K.)
  23 kwietnia 2019 r., godz. 12, s. 119, sygn. II A Kz 157/19 (Z.P.).
  Sprawa podejrzanych o niegospodarność i pranie brudnych pieniędzy w związku z realizacją dostawy towaru do R.  SO w Poznaniu przedłużył okres tymczasowego aresztowania do 12 czerwca i 9 czerwca 2019 r. Zażalenia obrońców podejrzanych.


III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznyc

 • 11 kwietnia 2019r., godz. 10.00, sala 320, sygn. akt III AUa 263/18, sprawa z odwołania „W.” sp. z o.o. w Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników zatrudnionych za granicą u polskiego pracodawcy. Wyrok SO w Zielonej Górze z 14 listopada 2017r. oddalający odwołanie.

 • 24 kwietnia 2019r., godz. 10.45, sala 320, sygn. akt III AUa 8/18, sprawa z odwołania „M.” sp. z o.o. w G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. o podleganie ubezpieczeniom społecznym na podstawie umowy o pracę (pozorność umowy). Wyrok SO w Poznaniu z 4 października 2017 r. oddalający odwołanie.

Rejestr zmian dla: Sprawy interesujące i medialne

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-04-08
Data publikacji:
2019-04-08
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-03-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-03-18
Data publikacji:
2019-03-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2019-03-12
Data publikacji:
2019-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-03-05
Data publikacji:
2019-03-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-03-01
Data publikacji:
2019-03-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-02-25
Data publikacji:
2019-02-25
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-01-31
Data publikacji:
2019-01-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-01-31
Data publikacji:
2019-01-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-01-28
Data publikacji:
2019-01-28
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-01-21
Data publikacji:
2019-01-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2019-01-07
Data publikacji:
2019-01-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2018-12-28
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-12-10
Data publikacji:
2018-12-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-12-03
Data publikacji:
2018-12-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-11-15
Data publikacji:
2018-11-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-11-13
Data publikacji:
2018-11-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-10-02
Data publikacji:
2018-10-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-10-01
Data publikacji:
2018-10-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-09-24
Data publikacji:
2018-09-24
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-06-11
Data publikacji:
2018-06-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-05-21
Data publikacji:
2018-05-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-05-15
Data publikacji:
2018-05-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-03-09
Data publikacji:
2018-03-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-26
Data publikacji:
2018-02-26
Opis zmiany:
Publikacja spraw cywilnych w marcu 2018
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-01
Data publikacji:
2018-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-01-12
Data publikacji:
2018-01-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-12-06
Data publikacji:
2017-12-06
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-22
Data publikacji:
2017-11-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-07
Data publikacji:
2017-11-07
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-16
Data publikacji:
2017-10-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-13
Data publikacji:
2017-10-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Dorota Pewińska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-17
Data publikacji:
2017-08-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-03
Data publikacji:
2017-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-18
Data publikacji:
2017-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-10
Data publikacji:
2017-04-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-03
Data publikacji:
2017-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-02
Data publikacji:
2017-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-20
Data publikacji:
2017-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-17
Data publikacji:
2017-02-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-01
Data publikacji:
2017-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-16
Data publikacji:
2017-01-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-21
Data publikacji:
2016-12-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-15
Data publikacji:
2016-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-06
Data publikacji:
2016-12-06
Opis zmiany:
publikacja informacji