Czwarty Kongres Prawników Wielkopolski

Uprzejmie informuję, że wystąpiłem z inicjatywą zorganizowania Czwartego Kongresu Prawników Wielkopolski na temat: „Prawnicy dla Pacjentów i Lekarzy”, który odbędzie się w 27 lutego 2017 roku w Poznaniu.

Kongres był poprzedzony Konferencją na temat: „Dobre prawo dla Pacjenta i Lekarza. Wielkopolska Konferencja Lekarzy i Prawników”, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2016 roku. Konferencję zorganizował Sąd Apelacyjny w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem Czwartego Kongresu będzie po pierwsze przeprowadzenie analizy przepisów z różnych dziedzin prawa pod tym kątem czy i w jakim zakresie służą one pacjentom oraz czy właściwie kreują warunki wykonywania zawodu lekarza. Po drugie konieczne byłoby przeprowadzenie analizy aktualnych projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia. Po trzecie ważne byłoby przedstawienie postulatów zmian przepisów z różnych dziedzin prawa w takim kierunku, aby były one bardziej przyjazne dla pacjentów i lekarzy.

Rolę współorganizatorów Kongresu przyjęły wszystkie prawnicze grupy zawodowe: adwokaci, komornicy, notariusze, prokuratorzy, radcowie prawni oraz sędziowie sądów administracyjnych i powszechnych, przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Wielkopolskiej Izby lekarskiej w Poznaniu.

Aktualnie konstytuują się zespoły merytoryczne. Wyniki prac tych zespołów zostaną przedstawione w trakcie Kongresu. Jestem przekonany, że efektem Czwartego Kongresu Prawników Wielkopolski na temat: „Prawnicy dla Pacjentów i Lekarzy” będzie materiał stanowiący podstawę do podjęcia stosownych prac legislacyjnych.

Informuję, że ustanowiłem Panią Hannę Flisikowską sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu pełnomocnikiem ds. organizacji Kongresu. ( h.flisikowska@poznan.so.gov.pl, tel. 61 6283760 ).

Obsługę medialną Kongresu prowadzi Biuro Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu ( dane kontaktowe: ul. Hejmowskiego 2, 261-736 Poznań piętro III, budynek A pok. 3145, tel. 61 6283011, e-mail: rzecznik@poznan.so.gov.pl ).

Program Czwartego Kongresu Prawników Wielkopolski

Krzysztof Józefowicz
Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Zespoły merytoryczne:

  1. Zespół: Prawa pacjenta
  2. Zespół: Zgoda pacjentów oraz ich przedstawicieli ustawowych w procesie leczenia
  3. Zespół: Innowacyjne sposoby dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów związanych z roszczeniami pacjentów
  4. Zespół: Ochrona praw lekarzy
  5. Zespół: Działalność lecznicza. Podmioty lecznicze
  6. Zespół: Dokumentacja lekarska
  7. Zespół: Biegli sądowi z dziedziny medycyny

Uchwała Czwartego Kongresu Prawników Wielkopolski:

Informacje dodatkowe

Rejestr zmian dla: Czwarty Kongres Prawników Wielkopolski

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-13
Data publikacji:
2017-04-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Krzysztof Józefowicz
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Krzysztof Józefowicz
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-04
Data publikacji:
2017-01-04
Opis zmiany:
aktualizacja danych zespołu 3
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Krzysztof Józefowicz
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-11-04
Data publikacji:
2016-11-04
Opis zmiany:
publikacja informacji