Drugi Kongres Prawników Wielkopolski

Miejsce i termin

Poznań, 19 listopada 2012 r.

Cel i idea Kongresu

Uprzejmie informuję, że wystąpiłem z inicjatywą zorganizowania Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski.

Kongres odbędzie się w dniu 19 listopada 2012 roku we współpracy z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty na temat: „Jak podnieść świadomość prawną młodych Polaków”. Celem Kongresu będzie po pierwsze wskazanie zagadnień z różnych dziedzin prawa, które winny być znane młodym Polakom, a po drugie przedstawienie postulatów zmian przepisów prawa w różnych dziedzinach prawa w takim kierunku, aby były one bardziej przyjazne dla młodych Polaków.

Rolę współorganizatorów Kongresu przyjęły wszystkie wielkopolskie prawnicze grupy zawodowe: adwokaci, komornicy, notariusze, prokuratorzy, radcy prawni oraz sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych. Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali również pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pedagodzy.

Udział w Kongresie potwierdzili między innymi: Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej, Pan Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości, Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny, Pan Prof. dr hab. Roman Hauser Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pan Andrzej Zwara Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Pan Maciej Bobrowicz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Pan Rafał Fronczek Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Pani Małgorzata Radziuk Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Wykłady wprowadzające wygłoszą: Pani Prof. dr hab. Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz. sędzia Trybunału Konstytucyjnego i Pan Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz.

Od kilku miesięcy trwają prace w 6 zespołach merytorycznych: zespół prawa konstytucyjnego, zespół prawa cywilnego, zespół prawa karnego, zespół prawa rodzinnego, zespół prawa gospodarczego i rynku pracy, zespół prawa administracyjnego. Wyniki prac tych zespołów zostaną przedstawione w trakcie Kongresu.

Krzysztof Józefowicz
Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Rejestr zmian dla: Drugi Kongres Prawników Wielkopolski

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Krzysztof Józefowicz
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2013-04-18
Data publikacji:
2013-04-18
Opis zmiany:
publikacja informacji