Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski

Uprzejmie informuję, że wystąpiłem z inicjatywą zorganizowania Trzeciego Kongresu Prawników Wielkopolski na temat: „Prawnicy dla gospodarki”.

Kongres odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 roku w nowej siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu, przy ulicy Hejmowskiego 2.

Celem Kongresu byłoby po pierwsze przeprowadzenie analizy przepisów z różnych dziedzin prawa pod tym kątem czy i w jakim zakresie służą rozwojowi gospodarczemu, a w jakim zakresie ten rozwój ograniczają. Po drugie konieczne byłoby przeprowadzenia analizy aktualnych projektów aktów prawnych dotyczących gospodarki. Po trzecie ważne byłoby przedstawienie postulatów zmian przepisów z różnych dziedzin prawa w takim kierunku, aby były one bardziej przyjazne dla gospodarki i przedsiębiorców.
Rolę współorganizatorów Kongresu przyjęły wszystkie prawnicze grupy zawodowe: adwokaci, komornicy, notariusze, prokuratorzy, radcowie prawni oraz sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych. Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali również pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W połowie marca 2015 roku podjęte zostały prace w 5 zespołach merytorycznych:

  • zespół ds. likwidacji prawnych barier rozwoju przedsiębiorczości,
  • zespół ds. prawa karnego,
  • zespół ds. prawa egzekucyjnego, upadłościowego i naprawczego,
  • zespół ds. alternatywnych metod rozstrzygania sporów,
  • zespół ds. prawa podatkowego.

Wyniki prac tych zespołów zostaną przedstawione w trakcie Kongresu. Jestem przekonany, że efektem pracy Kongresu będzie materiał stanowiący podstawę do podjęcia stosownych prac legislacyjnych.

Obsługę medialną Kongresu prowadzi Biuro Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu ( dane kontaktowe: ul. Hejmowskiego 261-736 Poznań piętro III, budynek A pok. 3145, tel. 61 62 83 011, e-mail: rzecznik@poznan.so.gov.pl ).

Krzysztof Józefowicz
Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Zespoły merytoryczne:

Program Kongresu:

Uchwała Trzeciego Kongresu Prawników Wielkopolski:

Rejestr zmian dla: Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Krzysztof Józefowicz
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2015-05-20
Data publikacji:
2015-05-20
Opis zmiany:
publikacja informacji