Informacja dotycząca sprawy o sygn. akt I ACa 539/18

Wyrokiem z dnia 2 października 2018 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie powództwa XX przeciwko T. Ch. P. Z w P. i D.Z. P. Z. w S.Sz.   o ochronę dóbr osobistych na skutek apelacji powódki i pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2018 r.  sygn. akt XII C 875/16,  zmienił wyrok Sądu I instancji tylko w ten sposób, że termin początkowy biegu odsetek od przyznanego zadośćuczynienia w kwocie 1 mln. zł określił na 7 maja 2016 r.

Korekta wyroku w pozostałej części odnosiła się do rozstrzygnięć dotyczących kosztów postępowania przed Sądem I instancji.
Apelacje obu stron w pozostałej części zostały oddalone.

Wyrok Sądu Apelacyjnego prawomocnie rozstrzyga o zasądzeniu na rzecz powódki: 1 mln. zł zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od 7 maja 2016 r., kwoty 16.000 zł tytułem skapitalizowanej comiesięcznej renty za okres od maja 2016 r. do grudnia 2017 r. oraz renty w kwocie 800 zł miesięcznie płatnej począwszy od stycznia 2018 r.

Od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu stronom przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Rejestr zmian dla: Informacja dotycząca sprawy o sygn. akt I ACa 539/18

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-10-04
Data publikacji:
2018-10-04
Opis zmiany:
aktualizacja danych - korekta błedu sygnatury I instancji
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-10-02
Data publikacji:
2018-10-02
Opis zmiany:
Publikacja informacji