Komunikat - Zmiana organizacji pracy Sądu - odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy

Zarządzenie nr 7/2020/OA Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 6/2020/OA Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w następujących sposób:

  1. Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) zarządzam odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w okresie od 13 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
  2. Paragrafy 2-4 Zarządzenie nr 6/2020/OA nie ulegają zmianie.
Zarządzenie podpisał:
  • Andrzej Daczyński - Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
 

Zarządzenie nr 6/2020/OA Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

  1. Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365) zarządzam odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.
  2. Odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy nie obejmuje spraw pilnych o jakich mowa w §2 pkt 5 a), b), d), j) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1141).
  3. Pozostawiam Przewodniczącym Wydziałów podjęcie w indywidualnych sprawach decyzji o zakwalifikowaniu innych spraw - poza wymienionymi w § 2 - jako spraw pilnych.
  4. Polecam Prezesom sądów okręgowych i rejonowych działających w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wydanie analogicznych zarządzeń w odniesieniu do spraw wyznaczonych na wokandy w tych sądach
Zarządzenie podpisał:
  • Andrzej Daczyński - Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu


Rejestr zmian dla: Komunikat - Zmiana organizacji pracy Sądu - odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Katarzyna Głowacka
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-03-20
Data publikacji:
2020-03-20
Opis zmiany:
aktualziacja zarządzenia
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Katarzyna Głowacka
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-03-12
Data publikacji:
2020-03-12
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia