Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami asystentem sędziego może być osoba, która:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończyła 24 lata.

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony  odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskieji uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaz pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Uwaga !
Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu.


Zgłoszenia kandydaci mogą przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.  na adres: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań, albo złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.


Komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego ogłasza niniejszym listę osób zakwalifikowanych do konkursu na asystenta sędziego:

 1. Elżbieta Puchalska
 2. Monika Nowak
 3. Konrad Rubiński
 4. Eryk Lorych
 5. Karolina Szuflada
 6. Daria Marcinkiewicz
 7. Karolina Skrobańska
 8. Michalina Skorupka
 9. Aleksandra Smysło
 10. Jakub Bodziński
 11. Wojciech Przybylski
 12. Konstancja Paczkowska
 13. Honorata Brzuchala
 14. Witold Kobyłka
 15. Zuzanna Rywacka
 16. Adrianna Krzywdzik
 17. Janusz Podolak
 18. Tomasz Rybski
 19. Tomasz Rzeczycki

 

Informacja o wynikach II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 11 lutego 2019 r.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu :

 1. Zuzanna Rywacka
 2. Michalina Skorupka
 3. Elżbieta Puchalska
 4. Jakub Bodziński
 5. Witold Kobyłka
 6. Wojciech Przybylski
 7. Janusz Podolak


Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się  15 lutego 2019 r. o godz.  11.00
Wyżej wymienieni kandydaci są proszeni o przybycie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – sekretariatu Prezesa na I piętrze.

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 15 lutego 2019 r.


 1. I. Imię i nazwisko kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia :

 

 1. Zuzanna Rywacka                        50 pkt
 2. Michalina Skorupka                     48 pkt

 

 1. II.   Listę rezerwową tworzą niżej podane osoby, które uzyskały następującą liczbę punktów :
 1. Elżbieta Puchalska                                 45 pkt
 2. Witold Kobyłka                                        41 pkt
 3. Jakub Bodziński                                     40 pkt
 4. Wojciech Przybylski                               37 pkt
 5. Janusz Podolak                                      35 pkt

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu,
z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 21, kod pocztowy 61-993, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl, tel. 61/ 827 45 80, reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, możliwy jest  pisemnie na  adres korespondencyjny : ul. Trójpole 21, 61-993 Poznań, na adres e-mail : iod@poznan.sa.gov.pl,  lub telefonicznie :  tel. 61/ 827 45 71.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO,  w celu rekrutacji, a ich  podanie jest dobrowolne.

 

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2019-02-15
Data publikacji:
2019-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-02-12
Data publikacji:
2019-02-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-01-30
Data publikacji:
2019-01-30
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-01-11
Data publikacji:
2019-01-11
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia