Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami asystentem sędziego może być osoba, która:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończyła 24 lata.

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że jest się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. aktualną fotografie zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 7. do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zgłoszenia kandydaci mogą przesyłać w terminie do dnia 3 lutego 2017 r. na adres:

 • Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań
 • złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, pok. 17
 • przesłać na adres poczty elektronicznej: kadry@poznan.sa.qov.pl

Komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego ogłasza niniejszym listę osób zakwalifikowanych do konkursu na asystenta sędziego

/lista 37 osób/
 

Termin II etapu konkursu wyznaczony został na dzień 1 marca 2017 r. i odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 3, w sali nr 1205 o godzinie 10.00

Informacja o wynikach II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 1 marca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu :

/lista 14 osób/

Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się 2 marca 2017 r. od godziny 14.00
Niżej wymienieni kandydaci są proszeni o przybycie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – sekretariatu Prezesa – na następujące godziny:

Godz. 14:00 - lista osób

Godz. 15:30 - lista osób

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 2 marca 2017 r.

Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia:

Listę rezerwową tworzą niżej podane osoby, które uzyskały następującą liczbę punktów:

 

Wyniki zakończonych poszczególnych etapów konkursu można uzyskać w drodze dostępu do informacji publicznej na zasadach wskazanych na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-05-08
Data publikacji:
2018-05-08
Opis zmiany:
Anonimizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-05
Data publikacji:
2017-03-05
Opis zmiany:
ak
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-01
Data publikacji:
2017-03-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-10
Data publikacji:
2017-02-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-04
Data publikacji:
2017-01-04
Opis zmiany:
publikacja informacji