Konkurs na stanowisko urzędnicze w II Oddziale Informatycznym

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z siedzibą: ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w II Oddziale Informatycznym. Liczba wolnych stanowisk: 1. Miejsce pracy: Zielona Góra.


Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie min. średnie oraz zdany egzamin maturalny, mile widziane wykształcenie wyższe;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe);
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • Znajomość techniki pracy biurowej, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym biegłego pisania;
 • Odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, samodyscyplina, umiejętność zespołowej pracy, podzielność uwagi, zdolności analityczne.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym w II Oddziale Informatycznym:

Praca w II Oddziale Informatycznym związana jest z  transkrypcją zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych dla sądów powszechnych apelacji poznańskiej oraz obsługą I linii wsparcia użytkowników systemów informatycznych e-protokół dla sądów powszechnych

Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. List motywacyjny i CV;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe;
 3. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400).

Uwaga!
Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nieodebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu.


Zgłoszenia kandydaci mogą przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań albo złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu w terminie do dnia 9 lipca 2019r.


W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Lista osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu konkursu (praktycznego sprawdzenie umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej), wraz z podaniem miejsca i terminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu www.poznan.sa.gov.pl (w zakładce „Oferty pracy”) w terminie do dnia 23 lipca 2019r.


Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego ogłasza, że osobą zakwalifikowaną do konkursu na stanowisko urzędnicze jest Pani Małgorzata Łabusińska.

Uwaga - zmiana terminu II i III etapu konkursu:

Termin II i III etapu konkursu został przesunięty na dzień 1 sierpnia 2019 r. i odbędzie się w II Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Zielonej Górze, Plac Słowiański 25, pokój nr 12 o godzinie 10.00.


Informacja o wynikach konkursu na na stanowisko urzędnicze przeprowadzone w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Imię i nazwisko osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia :

 1. Małgorzata Łabusińska      53 pkt


Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko urzędnicze w II Oddziale Informatycznym

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-08-02
Data publikacji:
2019-08-02
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-07-29
Data publikacji:
2019-07-29
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-07-22
Data publikacji:
2019-07-22
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2019-06-25
Data publikacji:
2019-06-25
Opis zmiany:
b/d