Konkurs na stanowisko urzędnicze w Oddziale Finansowym

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z siedzibą: ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Oddziale Finansowym, liczba wolnych stanowisk: 1.

Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, mile widziane wykształcenie ekonomiczne (w tym również średnie ekonomiczne);
 • Pełna zdolność do czynności prawnych;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe);
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • Znajomość techniki pracy biurowej, w tym biegła znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów MS Worda i MS Excel;
 • Odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, samodyscyplina, umiejętność zespołowej pracy, podzielność uwagi, zdolności analityczne;
 • Min. podstawowa znajomość przepisów w zakresie gospodarki finansowej sądu jako jednostki budżetowej.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym w Oddziale Finansowym:
Praca w Oddziale Finansowym związana z pomocą w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych i informacji zbiorczych z jednostek podległych, archiwizacja dokumentów, obsługa systemu TREZOR, zastępstwo osób księgujących dochody, depozyty, sumy na zlecenie, kasjera. Docelowo zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. List motywacyjny i CV;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe;
 3. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400).

Uwaga!
Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku.
W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu.

Zgłoszenia kandydaci mogą przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 15 marca 2019 r.  na adres: Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań, albo złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu konkursu (praktyczne sprawdzenie umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej), wraz z podaniem miejsca i terminu  zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu www.poznan.sa.gov.pl (w zakładce „Ofert pracy”) w terminie do dnia 29 marca 2019 r.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego ogłasza, że do II i III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w Oddziale Finansowym w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, zakwalifikowały się Panie:

 1. Katarzyna Bartkowiak
 2. Małgorzata Kosmowska
 3. Martyna Miłowicka
 4. Julita Wojciechowska

Termin II i III etapu konkursu wyznaczony został na dzień 5 kwietnia 2019 r. i odbędzie się w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, ul. Trójpole 21, w sali nr 419, o godzinie 8.00.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko urzędnicze przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2019 r.

A. Imię i nazwisko osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia :

 1. Katarzyna Bartkowiak        28 pkt

B. Listę rezerwową tworzy osoba, która uzyskała następującą liczbę punktów :

 1. Julita Wojciechowska        15 pkt


Uwaga!
Przy składaniu dokumentów proszę załączyć stosowne oświadczenia wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 21, kod pocztowy 61-993, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl, tel. 61/ 827 45 80, reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, możliwy jest  pisemnie na  adres korespondencyjny: ul. Trójpole 21, 61-993 Poznań, na adres e-mail: iod@poznan.sa.gov.pl,  lub telefonicznie:  tel. 61/ 827 45 71.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO,  w celu rekrutacji, a ich  podanie jest dobrowolne.

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko urzędnicze w Oddziale Finansowym

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Monika Rochecka
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-04-05
Data publikacji:
2019-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-02-27
Data publikacji:
2019-02-27
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia