Oświadczenie o dostępności

Strona internetowa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używana na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Strona internetowa jest zgodna ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Strona internetowa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
  • Inicjatywa i2010
  • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Strona internetowa jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.