Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu prowadzone są w oparciu o Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003 r. nr 5 poz. 22 z późn.zm.).


Archiwum Zakładowe działa w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.03.2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (tekst jednolity: Dz.U z 2014 r. poz. 991) i Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS z 1985 r. nr 8 poz. 55).

Postępowanie z dokumentacją niearchiwalną i materiałami archiwalnymi regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743 z późn.zm.).

W Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu obowiązują przepisy kancelaryjno-archiwalne uzgodnione z państwową służbą archiwalną wprowadzone do stosowania Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego nr 239/2012 z 20 grudnia 2012 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.
W Sądzie Apelacyjnym prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertoria
  • wykazy
  • kartoteki
  • zbiory wokand
  • księgi pomocnicze

Powyżej wymienione urządzenia służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych, a także stanowią podstawę do oznaczania akt spraw sądowych i nadawania im układu. Dokumentacja ta prowadzona jest w ramach podstawowej działalności Wydziałów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Natomiast Oddziały tutejszego Sądu prowadzą akta spraw według odrębnych przepisów, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa pracy.

W Archiwum Zakładowym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu nie przechowuje się akt spraw sądowych. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, jako organ powołany do rozpoznawania spraw w II instancji, po zakończeniu postepowania sądowego, zwracają akta spraw sądowych do Sądów I instancji. Dokumenty przechowywane w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu są wyłącznie te, które zostały wytworzone na miejscu.

Rejestr zmian dla: Rejestry, ewidencje i archiwa

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Dorota Dubiel-Lenart
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-11-07
Data publikacji:
2018-11-07
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Dorota Dubiel-Lenart
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-13
Data publikacji:
2016-12-13
Opis zmiany:
publikacja informacji