Sprawy interesujące i medialne

I Wydział Cywilny 

 

 • 19 lipca 2018 r., godz. 9.00, s. 218, sygn. akt I ACa 1192/16 sprawa z powództwa Dariusza B. przeciwko PSE S.A. z siedzibą w K.J. o zapłatę kwoty 666.200 zł tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2016 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;

 • 19 lipca 2018 r., godz. 9.40, s. 201, sygn. akt I ACa 1436/17 sprawa z powództwa Grażyny K. przeciwko Miastu P. o zapłatę kwoty 2.222.000 zł w oparciu o art. 36 ust. 3 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyrokiem z dnia 9 października 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powódki.

 • 19 lipca 2018 r., godz. 10.20, s. 201, sygn. akt I AGa 132/18 sprawa z powództwa Mr H. S. Sp. z o.o. z siedzibą P. przeciwko W. Sp. z o.o. s.j. z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 5.815.655,25 zł. Wyrokiem z dnia 14 lipca 2017 r. SO w Poznaniu oddalił powództwo;

 • 25 lipca 2018 r., godz. 9.40, s. 218, sygn. akt I ACa 1428/17 sprawa z powództwa Roberta N. przeciwko Klubowi Sportowemu G. K. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 90.000 zł. Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2017 r. SO w Koninie uwzględnił żądanie powoda;

 • 25 lipca 2018 r., godz. 12.20, s. 218, sygn. akt I ACa 1439/17 sprawa z powództwa Marii C. i Marioli P. przeciwko Powiatowi N. reprezentowanemu, Janowi C. o zapłatę 100.000 zł tytułem odszkodowania. Wyrokiem z dnia 4 października 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powodów;

 • 30 sierpnia 2018 r., godz. 12.20, s. 218 akt I AGa 139/18 sprawa z powództwa Przedsiębiorstwa R. Z. Sp. z o.o. z siedzibą w N. przeciwko A. D. Sp. z o.o. z siedzibą w G., „J&Z” Sp. z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę 4.281.960,30 zł tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie umów o świadczenie usług. Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2016 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powódki;II Wydział Karny

 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

 • 11 lipca 2018r., godz. 13.00, sala 320, sygn. akt III AUa 568/17, sprawa z odwołania  D. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze o podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik i jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 23 marca 2017r. oddalający odwołanie.
 •  25 lipca 2018r., godz. 9.00, sala 320, sygn. akt III APa 4/18, sprawa z powództwa Stowarzyszenia „T." w P. oraz z powództwa M. U. i Z. M.  przeciwko „R.” spółka z o.o. w G. o ryczałty za noclegi z tytułu podróży służbowej. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 15 września 2017 r. oddalający powództwa.
 • 25 lipca 2018r., godz. 12.15, sala 320, sygn. akt III AUa 608/17, sprawa z odwołania P.B. "P." spółka z o.o. w C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Pile o wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniający decyzję.
 • 1 sierpnia 2018r., godz. 12.45, sala 320, sygn. akt II APa 7/18, sprawa z powództwa K. B. przeciwko „Ż.P.” spółka akcyjna w P. o zasądzenie zaległej premii rocznej. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 6 marca 2018r. uwzględniający powództwo.
 • 23 sierpnia 2018r., godz. 12.00, sala 320, sygn. akt III AUa 679/17, sprawa z odwołania A.L. i  „E.C.” sp. z o.o. w P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu o podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym pracownika zatrudnionego jako prezes zarządu. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 11 maja 2017 r. oddalający odwołanie.
 • 30 sierpnia 2018r., godz. 13.15, sala 320, sygn. akt III APa 6/18, sprawa z powództwa „ P.P.”  sp. z o. o. w G. przeciwko T. W. o odszkodowanie z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej pracodawcy z winy umyślnej. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 4 października 2017 r. częściowo uwzględniający powództwo

Rejestr zmian dla: Sprawy interesujące i medialne

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-06-11
Data publikacji:
2018-06-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-05-21
Data publikacji:
2018-05-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-05-15
Data publikacji:
2018-05-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-03-09
Data publikacji:
2018-03-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-26
Data publikacji:
2018-02-26
Opis zmiany:
Publikacja spraw cywilnych w marcu 2018
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-01
Data publikacji:
2018-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-01-12
Data publikacji:
2018-01-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-12-06
Data publikacji:
2017-12-06
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-22
Data publikacji:
2017-11-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-07
Data publikacji:
2017-11-07
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-16
Data publikacji:
2017-10-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-13
Data publikacji:
2017-10-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Dorota Pewińska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-17
Data publikacji:
2017-08-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-03
Data publikacji:
2017-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-18
Data publikacji:
2017-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-10
Data publikacji:
2017-04-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-03
Data publikacji:
2017-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-02
Data publikacji:
2017-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-20
Data publikacji:
2017-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-17
Data publikacji:
2017-02-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-01
Data publikacji:
2017-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-16
Data publikacji:
2017-01-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-21
Data publikacji:
2016-12-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-15
Data publikacji:
2016-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-06
Data publikacji:
2016-12-06
Opis zmiany:
publikacja informacji