Sprawy interesujące i medialne

I Wydział Cywiln

 • 12 grudnia 2018 r., godz. 11.40, s. 201, sygn. akt I ACa 279/18 sprawa z powództwa A.S. U.C. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez W. W. o zasądzenie na rzecz każdego z powodów po 3.090.000 zł tytułem odszkodowania za wywłaszczenie z naruszeniem prawa nieruchomości. Wyrokiem z dnia 23 października 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powodów;

 • 18 grudnia 2018 r., godz. 12.20, s. 218, sygn. akt I ACa 236/18 sprawa z powództwa Miasta P. przeciwko N. G. Spółce z o.o. w P. oraz P.B o zapłatę (zwrot nakładów poczynionych na nieruchomość). Wyrokiem z dnia 6 listopada 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;

 • 9 stycznia 2019 r., godz. 11.40, s. 218, sygn. akt I ACa 250/18 sprawa z powództwa S.G. przeciwko H. S. o zapłatę odszkodowania. Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2015 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;

 • 10 stycznia 2019 r., godz. 10.20, s. 218, sygn. akt I ACa 280/18 sprawa z powództwa J.W. przeciwko Miastu P. o złożenie oświadczenia woli ( złożenie przez pozwaną oświadczenia, że nabywa od powoda 4 nieruchomość położone w P. przy ulicy S. za łączną cenę 28.370.215,35 zł.) Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;

 • 10 stycznia 2019 r., godz. 11.40, s. 218, sygn. akt I ACa 77/18 sprawa z powództwa W.K. przeciwko CS Sp. z o.o. w P. i P.S. o ochronę praw autorskich (praw majątkowych do utworu – plakatu). Wyrokiem z dnia 6 października 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;

 • 22 stycznia 2019 r., godz. 11.40, s. 201, sygn. akt I A Ga 74/18 sprawa z powództwa Syndyka Masy Upadłości P. S.A. w upadłości likwidacyjnej w P. przeciwko Skarbowi Państwa GDDKiA w W. o zapłatę 1.581.510 zł tytułem wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2017 r. SO w Poznaniu oddalił powództwo;

II Wydział Karny

 • 4 grudnia 2018 r. godz. 11.00 s. 119 sygn. akt II AKz 665/18, sprawa aresztowa T. D., M. D., M. D., P. D.,  oskarżonych o zabójstwo pod Sierakowem. Sąd Okręgowy w Poznaniu po wydaniu wyroku przedłużył tymczasowe aresztowanie do dnia 1 maja 2019 roku. Zażalenie obrońcy oskarżonego M. D;

 • 4 grudnia 2018 r. godz. 11.30 s. 119 sygn. II AKz 668/18, sprawa aresztowa K. G., dotyczy kradzieży i paserstwa ciągników oraz maszyn rolniczych z UE w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Sąd Okręgowy w Poznaniu przedłużył wobec oskarżonego tymczasowe aresztowanie do dnia 4 lutego 2019 roku. Zażalenie złożył obrońca oskarżonego;

 • 4 grudnia 2018 r. godz. 11.45 s. 119 sygn II AKp 56/18,  sprawa aresztowa S.S. dotyczy wyłudzenia w polskich spółkach na 24 mln zł. Wniosek prokuratora o przedłużenie tymczasowego aresztowania do dnia  9 marca 2019r;

 • 5 grudnia 2018 r. godz. 11.00 s. 119 sygn. akt II AKa 202/18, sprawa P. P. ps. Ramzes J. W. D.W,M. B. M. F., A. W., M. S oskarżonych o działalność w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym (rozboje z użyciem niebezpiecznych przedmiotów oraz wymuszenia rozbójnicze). Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał oskarżonych z winnych i wymierzył: J. W. karę łączną 4 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, D. W.  karę łączną 8 lat pozbawienia wolności, M. B.  za przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, M. F. karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, P. P.  karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres 10 lat tytułem próby, A. W.  karę łączną 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. M. S. uniewinnił od popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Apelacje złożyli obrońcy oskarżonych;

 • 11 grudnia 2018 r godz. 11.45 s. 119 sygn. akt II AKz 691/18, sprawa aresztowa K.S.  (kradzieże i paserstwa ciągników oraz maszyn rolniczych z UE w ramach zorganizowanej grupy przestępczej). Sąd Apelacyjny w Poznaniu przedłużył wobec oskarżonego tymczasowe aresztowanie do dnia 20 lutego 2019 roku; zażalenie złożył obrońca oskarżonego;
 • 11 grudnia 2018 r. godz. 13.00 s. 119 sygn. akt II AKp 57/18, sprawa aresztowa W. G. (kradzieże i paserstwa ciągników oraz maszyn rolniczych z UE w ramach zorganizowanej grupy przestępczej). Wniosek Sądu Okręgowego w Poznaniu o przedłużenie wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania do dnia 15 marca 2019 roku;
 • 12 grudnia 2018 r godz. 13.00 s. 119 sygn. akt II AKa 63/18, ogłoszenie wyroku w sprawie M. R.  (poznańskiego komornika),  

 • 13 grudnia 2018 r. godz. 10.00. s. 119 sygn. akt II AKa 198/18, sprawa T. P. oskarżonego o wyłudzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni „Sielska”. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał oskarżonego za winnego  i wymierzył mu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności; orzekł o obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego oraz o przepadku dowodów rzeczowych. Apelację złożył obrońca oskarżonego;

 • 13 grudnia 2018 r. godz. 10.30 s. 119 sygn. akt II AKa 156/18, sprawa oskarżonych M. M., P. S., J. G., S. B., J. M., J. B.,M. C., J. T., T. S., K. P., o wyłudzenia dotacji unijnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uznał oskarżonych W. M,. B., P. za winnych i wymierzył im odpowiednio kary: 5 lat pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności, 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat tytułem próby oraz 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 3 lat tytułem próby, orzekł o obowiązku naprawienia szkody, w odniesieniu do pozostałych oskarżonych postępowanie umorzył. Apelacje złożyli obrońcy oskarżonych oraz prokurator.

 • 19 grudnia 2018 r. godz. 10.00 s. 119 sygn. akt II AKa 178/18, sprawa R. Ł., W. W., K. R. B. N. oskarżonych o napady na bankomaty i bankowóz pod KingCross’em. Sąd Okręgowy uznał: oskarżonych za winnych i wymierzył im: K. K.  karę łączną 4 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności; R. Ł. karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, M. W. karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz B. N. karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności; Sąd Okręgowy zobowiązał także oskarżonych do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Apelacje wnieśli obrońcy oskarżonych;

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

 • 11 grudnia 2018r., godz. 12.30, sala 320, sygn. akt III AUa 807/17, sprawa z odwołania „M.” Spółki z o.o. w Z. i K. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze o  ustalenie istnienia ubezpieczenia społecznego na podstawie stosunku pracy. Wyrok SO w Zielonej Górze z 5 kwietnia 2017r. oddalający odwołanie;

 • 17 grudnia 2018r., godz. 12.30, sala 320, sygn. akt III AUa 1122/17, sprawa z odwołania „V.” sp. z o.o. w K. przeciwko  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecenia. Wyrok SO w Koninie z 14 września 2017 r. oddalający odwołanie;

Rejestr zmian dla: Sprawy interesujące i medialne

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-12-10
Data publikacji:
2018-12-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-12-03
Data publikacji:
2018-12-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-11-15
Data publikacji:
2018-11-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-11-13
Data publikacji:
2018-11-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-10-02
Data publikacji:
2018-10-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-10-01
Data publikacji:
2018-10-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-09-24
Data publikacji:
2018-09-24
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-06-11
Data publikacji:
2018-06-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-05-21
Data publikacji:
2018-05-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-05-15
Data publikacji:
2018-05-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-03-09
Data publikacji:
2018-03-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-26
Data publikacji:
2018-02-26
Opis zmiany:
Publikacja spraw cywilnych w marcu 2018
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-01
Data publikacji:
2018-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-01-12
Data publikacji:
2018-01-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-12-06
Data publikacji:
2017-12-06
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-22
Data publikacji:
2017-11-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-07
Data publikacji:
2017-11-07
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-16
Data publikacji:
2017-10-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-13
Data publikacji:
2017-10-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Dorota Pewińska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-17
Data publikacji:
2017-08-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-03
Data publikacji:
2017-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-18
Data publikacji:
2017-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-10
Data publikacji:
2017-04-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-03
Data publikacji:
2017-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-02
Data publikacji:
2017-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-20
Data publikacji:
2017-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-17
Data publikacji:
2017-02-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-01
Data publikacji:
2017-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-16
Data publikacji:
2017-01-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-21
Data publikacji:
2016-12-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-15
Data publikacji:
2016-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-06
Data publikacji:
2016-12-06
Opis zmiany:
publikacja informacji