Właściwość miejscowa i rzeczowa

Właściwość miejscowa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Sąd Apelacyjny w Poznaniu obejmuje swoim zakresem właściwości miejscowej:

Sąd Okręgowy w Poznaniu

ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

Strona WWW: www.poznan.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Koninie

ul. Energetyka 5, 62-510 Konin

Strona WWW: www.konin.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Pl. Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra

Strona WWW: www.zielona-gora.so.gov.pl

Właściwość rzeczowa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Do zakresu właściwości rzeczowej Sądu Apelacyjnego należy:

 • rozpoznawanie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydawanych w I instancji w sprawach:
  • z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego przez I Wydział Cywilny
  • z zakresu prawa karnego przez II Wydział Karny
  • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przez III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • rozpoznawanie w I instancji spraw dyscyplinarnych sędziów przez Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny
 • sprawowanie nadzoru przez IV Wydział Wizytacyjny nad działalnością administracyjną sądów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. (Dz.U. nr 187 poz 1564 z póź. zm.)
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością notariuszy w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz.U. nr 42 poz. 188)
 • sprawowanie nadzoru nad komornikami sądowymi w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133 poz 882 z późn. zm.)

Rejestr zmian dla: Właściwość miejscowa i rzeczowa

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-11
Data publikacji:
2016-12-11
Opis zmiany:
publikacja informacji