Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo - stanowisko urzędnicze

Sąd Apelacyjny w Poznaniu poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy o pracę
na zastępstwo - stanowisko urzędnicze w Oddziale Finansowym

Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 • preferowane wykształcenie średnie - ekonomiczne;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe);
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym biegła znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów MS Worda i MS Excel;
 • odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, samodyscyplina, umiejętność zespołowej pracy, podzielność uwagi, zdolności analityczne;
 • mile widziana praktyka w księgowości i znajomość zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej.

Zakres obowiązków:
Praca w Oddziale Finansowym związana z pomocą w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych i informacji zbiorczych z jednostek podległych, archiwizacja dokumentów, zastępstwo osób księgujących dochody, depozyty, sumy na zlecenie.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. CV i podanie zawierające nr telefonu oraz adres e-mailowy;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe;
 3. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Uwaga!

Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku.
W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu.

Zgłoszenia kandydaci mogą przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 31 października 2019 r.  na adres: Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań, albo złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Uwaga!
Przy składaniu dokumentów proszę załączyć stosowne oświadczenia wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 21, kod pocztowy 61-993, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl, tel. 61/ 827 45 80, reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, możliwy jest  pisemnie na  adres korespondencyjny: ul. Trójpole 21, 61-993 Poznań, na adres e-mail: iod@poznan.sa.gov.pl,  lub telefonicznie:  tel. 61/ 827 45 71.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO,  w celu rekrutacji, a ich  podanie jest dobrowolne.

Rejestr zmian dla: Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo - stanowisko urzędnicze

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Monika Rochecka
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-10-10
Data publikacji:
2019-10-10
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia